Mikrobiologiya sözü "mikro", "bios" və "loqos" sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Yunan dilində “micros” kiçik, “bios” həyat, “logos” elm anlamına gəlir. Bir sözlə, mikrobiologiya mikrobları öyrənən elm sahəsidir.

Mikrobiologiya - mikroorqanizmlər adlanan və bir çoxunu yalnız mikroskop altında görmək mümkün olan kiçik canlıları öyrənən bu elm sahəsi, onların xassələrini, ali canlılarla və bir-biriləri ilə əlaqələri də təyin edir.

 

Mikrobiologiyanın tarixi

 

Mikrob xəstəlikləri qədim sivilizasiyalarda insanların diqqətini cəlb etmişdir. Qədim misirlilər cüzam, traxoma, dizenteriya, qonoreya, qədim çinlilər çiçək xəstəliyini, hindular isə vəba xəstəliyinə bələd idilər.
Üç min il əvvəl fələstinlilər vəba haqqında məlumatlara sahib olmaqla yanaşı, onun siçovullarla əlaqəli olduğunu da bilirdilər.

Eramızdan əvvəl 460-cı ildə Kosda dünyaya gələn Hippokrat öz adını daşıyan əsərinə yoluxucu xəstəlikləri də daxil etmişdir. Daha sonra Berqamadan olan Galen malyariya xəstəliyindən bəhs etmiş və kitablarında bununla bağlı məlumatlardan bəhs etmişdir. Zekeriya əl Razi əsərlərində çiçək və qızılca xəstəliklərindən bəhs etmiş və yoluxucu xəstəlikləri fermentasiya ilə müqayisə edirdi.

Görünür ki, mikrobiologiya elmi dərin tarixi köklərə sahibdir.

Mikrobiologiya növləri hansılardır?

 

  • Tibbi mikrobiologiya
  • Torpaq əkinçilik su mikrobiologiyası
  • Sənaye mikrobiologiyası
  • Kosmik mikrobiologiya
  • Ümumi mikrobiologiya
  • Bakteriologiya
  • İmmunologiya
  • Virusologiya
  • Parazitologiya

 

Ellab Diaqnostik Mərkəzinin təklif etdiyi mikrobiologiya testindən keçə və sağlamlığınızın qeydinə qala bilərsiniz. Daha çox faydalı bloq yazılarımıza nəzər yetirmək üçün bizi izləmədə qalın.

SİFLİS VƏ TƏYİNİ TESTLƏRİ

Hemotologiya nədir?

İmmunologiya nədir?

Kosmetologiya nədir

ÇÖLYAK XƏSTƏLİYİ VƏ LABORATOR TESTLƏR

Serologiya Nədir?

Qanazlığıı olan xəstələr necə qidalanmalıdır?

Dermatologiya nədir?

NEONATAL TARAMA

Hamiləlikdə D vitamini

Körpələrdən topuq qanı niyə alınır?

Hirsutizm və Hipertrikoz nədir

ÜZDƏKİ SIZANAQLARA VƏ YARALARA LABORATOR BAXIŞ

Mikrobiologiya nədir?

Endokrinologiya nədir?