Kardioloji testlərimizə endirim aksiyası

XİDMƏT ADI TEST QİYMƏTİ PAKET QİYMƏTİ
Qanın ümumi analizi 12 7
Qlükoza (aclıq) 6 3
Xolesterol (Total)  9 6
Xolesterol-HDL 8 5
Xolesterol-LDL 8 5
Xolesterol-VLDL 7 4
Alanin aminotransferaza (ALT, SGPT) 9 5
Aspartat aminotransferaza (AST, SGOT) 9 5
Triqliseridlər 9 5
Sidik turşusu (UA) 9 5
Tiroid Stimullaşdırıcı hormon (TSH) 18 13
C-reaktiv protein (HS-CRP) 10 7
  114 70