Qaraciyərin yoxlanması üçün endirim paketi

XİDMƏT ADI TEST QİYMƏTİ PAKET QİYMƏTİ
Alanin aminotransferaza (ALT, SGPT) 9 5
Aspartat aminotransferaza (AST, SGOT) 9 5
Qamma-Qlütamiltransferaza (QQT) 9 5
Qələvi fosfataza (ALP) 9 5
Albumin 9 5
Ümumi bilirubin (Total bilirubin) 9 5
Bilirubin (Düz) 7 4
Bilirubin (Qeyri-düz) 9 5
Laktatdehidrogenaza (LDH) 9 5
Protrombin zamanı  10 5
  89 49