Tiroid analizlərinə qrup endirimi təqdim edirik

XİDMƏT ADI TEST QİYMƏTİ PAKET QİYMƏTİ
Tiroid Stimullaşdırıcı hormon (TSH) 18 13
Ümumi Triyodtironin 3 (Total T3) 18 13
Total Tiroksin (TT4) 18 13
Sərbəst T3 (FT3) 18 13
Sərbəst T4 (FT4) 18 13
Anti-TPO (Anti-Tireoperoksidaza) 22 15
Anti-TQ (Anti-Tireoqlobulin) 22 15
Tireoqlobulin (TG) 20 15
Kalsitonin 50 30
  204 140